Geologia, fizjografia i ochrona środowiska | Rok zał. 1993

1) Dokumentacja geologiczno– inżynierska dla projektowanego budynku wielorodzinnego przy ulicy Świętego Jerzego 2 we Wrocławiu. 2010 r.

 

2) Dokumentacja geologiczno- inżynierska dla potrzeb przebudowy i rekultywacji hałdy popiołów EC Czechnica w Siechnicach. 2012 r.

 

3) Projekt prac geologicznych dla określenia warunków geologiczno– inżynierskich w podłożu wału ochraniającego zespół pałacowo– parkowy w Jaszczurowej (gmina Mucharz) przed wodami powierzchniowymi oraz wpływem spiętrzonych wód zbiornika „Świnna Poręba”. 2011 r.

 

4) Dokumentacja geologiczno– inżynierska dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanego budynku usługowo- mieszkalnego przy ulicy Legnickiej, działki nr 4/5 i 4/21, AM-10 obręb Popowice. 2011 r.

 

5) Dokumentacja geologiczno– inżynierska dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia dwóch budynków wielorodzinnych przy ulicy Dmowskiego 13 we Wrocławiu. 2011 r.

 

6) Projekt prac geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno– inżynierskich dla potrzeb modernizacji

i rozbudowy oczyszczalni ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy. 2010 r.

 

7) Dokumentacja geologiczno– inżynierska dla projektowanego budynku ODRA TOWER przy ulicy

Sikorskiego/Podwale we Wrocławiu. 2007 r.

 

8) Dokumentacja geologiczno– inżynierska dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia budynku biurowo– mieszkalnego na działce nr 1/6 (obręb Stare Miasto) przy ulicy Stacyjnej we Wrocławiu. 2009 r.

 

9) Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji p.n. Przebudowa ulicy Osobowickiej na odcinku od Obwodnicy Śródmiejskiej do ulicy Lipskiej. 2008 r.

 

10) Projekt prac geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno– inżynierskich dla posadowienia Wydzielonych Komór Fermentacyjnych (WKF) na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec” w Chorzowie przy ulicy Ks. Jana Gałeczki. 2008 r.

 

11) Projekt prac geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno– inżynierskich dla projektowanej ściany szczelinowej wokół terenu „Centrum Południowego” we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich – Gwiaździstej. 2008 r.

 

12) Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku

usługowo-mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Legnickiej 57 i 59 we Wrocławiu, na działkach nr 4/5 i 4/21, AM-10 (obręb Popowice). 2011r.

 

13) Dokumentacja geologiczno- inżynierska w celu określenia warunków geologiczno– inżynierskich dla potrzeb posadowienia budynków wielorodzinnych na działce nr 43/1 przy ulicy Sienkiewicza we Wrocławiu. 2013 r.

 

ADRES:

 

FIZJOGEO Mariusz Rinke

al. Ignacego Paderewskiego 19

51-612 Wrocław

NIP: 898-102-01-81

KONTAKT:

 

Tel.: 601 844 805

Fax.: 71 372 89 90

E-mail: fizjogeo@interia.pl

 

© 2014 FIZJOGEO. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonał Jarosław Pater. Tel.: +48 888 176 878, E-mai: pater.jarek[at]gmail.com.