Geologia, fizjografia i ochrona środowiska | Rok zał. 1993

GEOLOGIA INŻYNIERSKA, GEOTECHNIKA

GEOLOGIA INŻYNIERSKA, GEOTECHNIKA

 

 

1. Oferujemy kompleksowe badania parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania i posadawiania obiektów budowlanych:

 

-Opracowania dokumentacji, ekspertyz i opinii geotechnicznych;

-Opracowania dokumentacji, ekspertyz i opinii geologiczno – inżynierskich;

-Projekty robót geologicznych;

-Badanie gruntu pod budowę konstrukcji lądowych wszystkich typów;

-Kontrola zagęszczenia / nośności gruntów;

-Badania laboratoryjne gruntów;

 

 

2.   Obsługa geotechniczna budów:

 

-Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi. Prowadzone roboty kierowane są przez uprawnionego geologa. Proponujemy obsługę geologiczną budów przez cały okres budowy, wraz z wpisami do dzienników budowy. Sporządzamy raporty oraz sprawozdania z wykonanych prac.;

 

 

 

HYDROGEOLOGIA

 

 

-Opracowywanie projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dla ujęć wód podziemnych;

-Projektowanie i wykonywanie piezometrów;

-Opinie dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych do gruntu i cieków;

 

 

 

ZŁOŻA KOPALIN

 

 

-Projekty robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kruszywa naturalnego

-Dokumentacje złóż kruszywa naturalnego

-Kompleksowe przeprowadzenie procedury koncesyjnej na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie złóż kruszywa naturalnego

 

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

 

 

- Kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska;

-Operaty wodno prawne;

-Opracowania ekofizjograficzne na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

 

 

 

 

      Posiadamy specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie badań geotechnicznych i geologicznych w każdych warunkach m.in.: wiertnice, sondy dynamiczne płyty dynamiczne i statyczne. Firma FIZJOGEO posiada także laboratorium badawcze wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzania badań geotechnicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES:

 

FIZJOGEO Mariusz Rinke

al. Ignacego Paderewskiego 19

51-612 Wrocław

NIP: 898-102-01-81

KONTAKT:

 

Tel.: 601 844 805

Fax.: 71 372 89 90

E-mail: fizjogeo@interia.pl

 

© 2014 FIZJOGEO. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonał Jarosław Pater. Tel.: +48 888 176 878, E-mai: pater.jarek[at]gmail.com.